Jeugdwerker begeleiding

Jeugdwerker begeleiding

In steeds meer gemeenten wordt het jeugdwerk ondersteund door een professioneel jeugdwerker. Om het werk van de jeugdwerker goed uit de verf te laten komen, is het belangrijk dat de juiste voorwaarden worden geschapen. Dat begint al voordat een jeugdwerker is aangesteld.

Met kennis van het jeugdwerk en ervaring met de aanstelling van jeugdwerkers, kan ik jullie helpen bij de aanstelling van de jeugdwerker. Dat begint met het opstellen van een werkplan en een vacature.

Elke professionele jeugdwerker kan wel wat professionele ondersteuning gebruiken. Na de aanstelling ben ik daarom beschikbaar als werkbegeleider van de jeugdwerker.  Afhankelijk van de ervaring en behoeften, houd werkinhoudelijke gesprekken met de jeugdwerker. Ik ben beschikbaar als expert en sparringpartner voor zowel de jeugdwerker als de begeleidingscommissie van de gemeente.

Neem contact op als je op zoek bent naar begeleiding van een professioneel jeugdwerker of hier meer informatie over wilt.